VINNARE 2015

Årets Ledare – Ann Carlsson, vd Apoteket

Motivering: Med stort engagemang för både kunder och medarbetare har Årets ledare skapat den effektivitet som behövs för att vara framgångsrik på en konkurrensutsatt marknad. Genom att skapa förtroende och samsyn i alla led driver vinnaren ett lösningsorienterat förändringsarbete.

Årets Totala köpupplevelse – Gekås, Ullared

Motivering: Trots den kraftigt ökande digitaliseringen som handeln genomgår, kan man aldrig underskatta kraften i mötet mellan människor. Framförallt tycker många kunder om att umgås medan de shoppar. En smart retailstrategi är därför att inte enbart fokusera på kundens relation med en retailer utan att även ta hänsyn till kund-till-kundrelationer. Så har årets vinnare tänkt under många år, samtidigt som konceptet utvecklas hela tiden. Årets vinnare har insett att kunderna ofta kommer tillsammans, därför är konceptet ett försök att tillfredsställa olika behov hos olika kunder i samma sällskap.

Årets Butikskoncept – NK Inredning, Stockholm

Motivering: Att ge kunden en köpupplevelse utöver det väntade är ett ledord för vinnaren av Årets butikskoncept. Man hjälper kunden att sortera intrycken genom att skapa inspirerande miljöer som både ska överraska och öka förtroendet att kunna lita på sig själv. Här presenteras ständigt nya produkter och varumärken – det är som en kommersiell teater.

Årets E-handel / Omnikanal – Apoteket.se

Motivering: Vinnaren av Årets e-handel/omnikanal har efter en lång resa skapat en visuellt och strukturellt behaglig webbshop, fullkomligt mobilanpassade och med väl fungerande sociala medier. Kunden bjuds på möjligheten att välja mellan flera betalningssätt och leveranssätt. Vinnaren verkar i en traditionell branch och har anpassat sitt sätt att sälja till en ny tid.

Årets Hållbara butik/ butikskedja – Indiska

Motivering: Med lång tradition och kärlek till producentlandet tar detta svenska livsstilsföretag ett långsiktigt ansvar, direkt kopplat till utmaningar i leverantörsländerna. Drivande i vattenfrågorna har företaget under året fördjupat sitt engagemang och i samarbete med andra utbildat fabriksarbetare i hållbar vatten-, energi-, och kemikaliehantering. Resultat: stor positiv påverkan på lokala miljön och stora och snabba kostnadsbesparingar hos leverantören. Genom att skapa en relation mellan tillverkarna långt borta och slutkunden på hemmaplan, står man nu redo att tydligt visa fram sitt hållbarhetsarbete.

Årets Logistiksatsning – Lidl

Motivering: Med stort engagemang och ett tydligt miljöfokus har årets vinnare vågat tänka nytt, utmanat tidigare självklarheter och hittat en nyckel till effektivare distribution. Med hänsyn tagen till omvärlden har man lyckats med en satsning som kommer att göra avtryck i detaljhandeln. Här förenas aktörer från olika sektorer som tillsammans jobbat hårt för att nå sitt mål.

Årets Butikskedja – H&M

Motivering: Att kunderna älskar denna butikskedja är välkänt den är oktå en populär arbetsgivare som genom åren har fått in många unga i arbetslivet. Dessutom är vinnaren av Årets butikskedja en förebild för inte bara sin bransch utan för hela handeln i många aspekter, bland annat hållbarhetsfrågan. Framgångar till trots slår sig årets vinnare inte till ro utan fortsätter att utveckla affärsidén med utvidgat sortiment och nya butikskoncept. Här är ingen kund för ung eller för gammal!

Årets kundklubb – Studio Hemtex

Motivering: Att ha kunden i fokus är för vår vinnare en självklarhet. Genom avvägd kommunikations lyhördhet och systematisk bearbetning har Årets kundklubb lyckats med en imponerande ökning av lojalitet, antal medlemmar och försäljning. Bred förankring i organisationen och coachning av butikspersonal skapar också stor medvetenhet och intresse för klubben bland kunderna. I en knivskarp konkurrens, visar vinnaren att långsiktigt och idogt arbete leder till bevisad effekt och affärsnytta. Kundklubbens betydelse för det positiva resultatet är ett faktum.

Årets Säkerhetslyft – Tele2/Comviq

Motivering: Genom att tänka enkelt och våga testa nya grepp har årets vinnare lyckat lyfta säkerhetsarbetet med en metod som går att applicera i praktiskt taget hela handeln. En flexibel lösning som inte kräver några dyra investeringar, kopplar ihop säkerhet och affär och dessutom lätt kan anpassas efter hotbild. Det är en väl fungerande lösning på ett kraftigt växande problem.

Årets Tillväxtföretag – Happy Socks

Motivering: Årets tillväxt företag såg först ut som en fluga, men har visat sin kvalitet över tid. Succén lät inte vänta på sig när den briljanta ursprungsidén lanserades och tillväxten gick snabbt. Klok produktutveckling och strategisk expansion pekar mot nya framgångar.

Årets Butikssäljare – Raz Karim, Telenor

Motivering: Vinnaren av Årets butikssäljare är en person som genom sitt professionella och lyhörda arbetssätt set varje kunds specifika behov. Säljaren beskrivs av kunder som noggrann, ödmjuk, förtroendeingivande och uppmärksam. Utöver det så är Årets butikssäljare en exemplarisk kollega som alltid ställer upp, inspirerar och sprider härlig energi runt omkring sig. En unik säljare som alltid har företagshatten på och ändrar kundres syn på en komplex bransch.

Årets Butik – Kränku, Visby

Motivering: Med en unik blandning av gammeldags butik och utvecklingsarena är årets vinnare en lokalt förankrad specialist. Sortimentet är brett och förnyas kontinuerligt. Den växande kundskaran tas emot i nätbutiken, hos återförsäljare runt om i landet, i sociala medier och inte minst i den inbjudande året runt-butiken.