STOCKHOLM

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 MAJ 2018 STOCKHOLM WATERFRONT