STOCKHOLM

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

15 MAJ 2017 STOCKHOLM WATERFRONT