STOCKHOLM

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 Galagäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront