Årets Tillväxtföretag

Årets tillväxtföretag är en butik eller ett detaljhandelsföretag som med positiv lönsamhetsutveckling påvisat en bättre tillväxt än branschen i övrigt.
Priset har skapats för att främja snabbväxare eller stjärnskott inom handeln.
 

För att utses till Årets tillväxtföretag måste företaget:

– varit verksamt i minst tre år
– ha en försäljningskanal direkt till konsument
– ha positivt rörelseresultat
– dokumenterat hållbarhetsarbete

Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just detta företag ska vinna priset
– tre årsredovisningar
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Thomas Ohlén, Market/Hakon Media, Juryordförande
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
Emma Hernell, HUI Research
Stefan Fragner, Skincity
David Lundqvist, Qliro

SPONSOR