Årets retailkoncept

Årets retailkoncept visar på ett nytänkade som inte bara lyfter butiken utan också utvecklar hela branschen. Det är en butik, butikskedja eller annat företag som har skapat nya och smarta lösningar som berör butiksdesign, butikskommunikation och inredning. Det handlar om smarta lösningar – stora såväl som små – i butik som ökar försäljningen, effektiviserar butiksarbetet och ökar värdet för kunderna.

För att kunna vinna Årets butikskoncept måste företaget:

– arbeta med nya innovativa idéer vad gäller inredning, exponering eller butikskommunikation
– visa på en butikslösning som ökar försäljningen, effektiviserar butiksarbetet och skapar mervärde för kunden
– ha integrerat digitala lösningar
– ha presenterat en lösning som har potential för ekonomisk bärighet
– arbeta med hållbarhet


Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just detta företag ska vinna priset
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Daniel Norman, Market / Hakon Media, Juryordförande
Martina Björnlund, Svensk Handel
Pernilla Karvia, Frontage
Pontus Lomar, Lomar Arkitekter

Sponsor