Årets Marknadsförare

Det detaljhandelsbolag som på ett innovativt sätt driver sin marknadsföring så att den påtagligt skapar effekter i form av tillväxt och varumärkesstyrka och har en avgörande roll i företagets utveckling.

För att kunna vinna Årets marknadsförare måste företaget:

– sälja varor till konsument via fysiska och/eller digitala kanaler
– visa på nytänkande i sin marknadskommunikation
– bygga engagemang hos sina kunder
– ha drivit försäljning under minst två år och lämnat en årsredovisning
– visa tillväxt med en sund ekonomisk utveckling i syfte att förbättra marginalen
– få kunden att känna ett högre upplevt värde i förhållande till konkurrenterna
– ha en tydlig strategi och vara konsekvent i sitt marknadsarbete
– ha ett dokumenterat hållbarhetsarbete


Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just detta företag ska vinna priset
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Mikael Sydner, Market/Hakon Media, ordförande
Eleonor Dahlberg, Svensk Handel
Christian Forsman, TBS Mediebyrå
Sara Rosengren, Handelshögskolan
Arvid Axland, Pool kommunikationsbyrå

Sponsor