Stockholm

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront
http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/09/WEB_512X512-320x320.png
Årets

Lojalitetsprogram

Vinnaren av Årets lojalitetsprogram är en butik eller en butikskedja som aktivt och uthålligt arbetar med en kundklubb eller ett lojalitetsprogram och skapar kundnära erbjudanden och aktiviteter som ger ett mervärde för kunderna och skapar lönsam merförsäljning.

För att vinna kategorin Årets lojalitetsprogram måste butiken eller företaget:

  • visa på hur man engagerar sina kunder exempelvis genom social påverkan, gamefikation, event.
  • visa att kundklubben skapar mervärden i form av merförsäljning och fler nöjda och lojala kunder i olika kanaler och med relevanta nyckeltal.
  • varit verksamt i minst två år.
  • lämnat minst en årsredovisning och visa positivt resultat.

Observera att Årets lojalitetsprogram inte utses utifrån storlek som antalet medlemmar, utan utifrån arbetsmetoder, tillväxt och resultat. Vi välkomnar såväl enskilda butiker som butikskedjor till tävlingen.

Det här vill vi ha med din anmälan:

  • Företag och kontaktuppgifter
  • Bakgrund: När bildades lojalitetsprogrammet/kundklubben, medlemsutveckling, antal medlemmar, vem sköter programmet/klubben och var ligger ansvaret organisatoriskt?
  • Strategi: Vad förväntar sig företaget att få ut av lojalitetsprogrammet/klubben?
  • Kommunikation och erbjudanden: Med vilka kanaler når företaget medlemmarna? Arbetar företaget sömlöst? Beskriv ”basen” och ge exempel på aktiviteter och erbjudanden som varit extra lyckade under 2016. Hur arbetar företagets butikspersonal med lojalitetsprogrammet/kundklubben? Hur synliggörs lojalitetsprogrammet digitalt? (Bifoga gärna broschyr eller liknande som ges till presumtiva medlemmar.)
  • Exemplifiera hur ni engagerar kunderna till exempel genom gamefikation, social påverkan, event etc
  • Resultat ­ motivering: Vilket resultat har uppnåtts med hjälp av programmet (påvisad effekt, snittkvitton, kontakter, återbesök, kundnöjdhet)? Varför ska just detta företag vinna? Bifoga information, bilder och annan dokumentation som styrker din beskrivning.

Årets Lojalitetsprogram

Jury

Kalle Östgren (Ordförande), Market/Hakon Media
Bengt Nilervall, Svensk Handel
Magnus Lundqvist, InterMail
Charlotte Hansen, Däckia
Tom Magnusson, Tomorro


Tipsa juryn!


Sponsor


http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2018/03/intermail_logo_RGB.gif