Stockholm

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront
http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/09/WEB_512X512-320x320.png
Årets

Ledare

Årets ledare kan konsten att skapa motivation och en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, så att man tillsammans kan få företaget att må bra och växa. Personen är en förebild som uppskattas av både under- och överordnade i organisationen, alla är stolta över att få jobba med Årets ledare.

Till Årets ledare kan en person utses som:

 • arbetar i ledande befattning i ett detaljhandelsföretag eller ett till detaljhandeln närliggande företag
 • har arbetat som chef, i ledande ställning, på någon nivå i minst två år
 • visar på ett framgångsrikt ledarskap
 • är uppskattad av medarbetarna
 • är ett föredöme som ledare och påverkar även andra ledare i branschen med sitt arbetssätt
 • har väsentligt bidragit till företagets framgångar, lönsamhet och resultat.

Det här vill vi ha med din anmälan:

 • Företag och kontaktuppgifter
 • Information om företaget och dess utveckling
 • Beskrivning av ledarens person och arbetssätt
 • En kortfattad motivering till varför just den personen ska vinna
 • Om möjligt bilder, exempel eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Årets ledare

Jury

Annika Lindecrantz (ordförande), Market/Hakon Media
Clara Wiklund, Svensk Handel
Annika R Malmberg Hamilton, Hamilton Group
Sofia Zere, HUI Research
Claes Linusson, Contra Sweden


Tipsa juryn!

Sponsor


http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2015/12/HamiltonGroup-Logotyp-500x160.png