Årets Hållbara retailföretag

Årets hållbara retailföretag arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten och i sin värdekedja – både mot leverantörer och mot kund. Genom affärsmodeller, metoder, ledarskap och samarbeten skapas värde ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Utmärkelsen Årets hållbara retailföretag ska inspirera andra företag att arbeta mer med hållbarhetsfrågorna.


För att utses till Årets hållbara retailföretag ska företaget:

– arbeta aktivt inom frågor som berör miljö, klimat, energi eller sociala insatser
– ha flyttat fram positionerna de senaste åren med ett eller flera tydliga initiativ
– visa på nyttan av sitt hållbarhetsarbete, både på kort och på lång sikt
– ge exempel på hur företaget uppmuntrar sina kunder till hållbar konsumtion
– om möjligt visa hur företaget använder digitala verktyg och/eller kunddata för att stärka hållbarhetsarbetet i produktions- och/eller konsumentled

Företaget ska också:
– ha varit verksamt i minst två år och lämnat minst en årsredovisning
– visa en sund ekonomisk utveckling
– lämnat en hållbarhetsredovisning (gäller företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning)


Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just detta företag ska vinna priset
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Ellen Larsson, Market/Hakon Media, juryordförande
Maria Sandow, Svensk Handel,
Louise König, hållbarhetschef, Ramboll
Mia Grankvist, Houdini