Årets hållbara retailföretag

Årets hållbara retailföretag arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten och i sin värdekedja – både mot leverantörer och mot kund. Genom affärsmodeller, metoder, ledarskap och samarbeten skapas värde ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Under de senaste åren ska positionerna ha flyttats fram, och nyttan ses både på kort och lång sikt.


För att utses till Årets hållbara retailföretag ska företaget:

– arbeta aktivt inom frågor som berör miljö, klimat, energi eller sociala insatser
– visa på nytta av sitt hållbarhetsarbete, till exempel att man genomfört ett tydligt hållbart initiativ under de senaste åren
– ha varit verksamt i minst två år och lämnat minst en årsredovisning
– lämnat en hållbarhetsredovisning (gäller företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning)
– visa positiva resultatsiffror


Det här vill vi ha med din anmälan:

– företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just detta företag ska vinna priset
– beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Maria Sandow, Svensk Handel, Juryordförande
Miriam Järlesjö, Market/Hakon Media
Pia Elster, Asendia
Ylva Skoogh, Integrate Strategy
Susanne Sweet, Handelshögskolan Stockholm

Sponsor