Stockholm

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront
http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/09/WEB_512X512-320x320.png
Årets

Hållbara butik/butikskedja

Årets hållbara butik/butikskedja arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten och i sin värdekedja – både mot leverantörer och mot kund. Genom affärsmodeller, metoder, ledarskap och samarbeten skapas värde ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Nyttan ses både på kort och lång sikt.

För att utses till Årets hållbara butik/butikskedja ska företaget:

  • arbeta aktivt inom frågor som berör miljö, klimat, energi eller sociala insatser
  • under senaste året ha flyttat fram positionerna
  • visa på nytta av sitt hållbarhetsarbete
  • ha varit verksamt i minst två år och lämnat minst en årsredovisning
  • visa positiva resultatsiffror

Det här vill vi ha med din anmälan:

  • Företag och kontaktuppgifter
  • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset
  • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
  • Om möjligt exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Årets hållbara butik/butikskedja

Jury

Agneta Renmark (ordförande), Market/Hakon Media
Maria Sandow, Svensk Handel
Pia Elster, Asendia
Ylva Skoogh, Integrate Strategy
Ingrid Stigzelius , Handelshögskolan Stockholm


Tipsa juryn!


Sponsor


http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2018/04/1_Asendia-Logo_Full-colour.jpg
Asendia Logo_Full colour