Årets Butikssäljare

Årets butikssäljare visar på ett framgångsrikt säljresultat och ett kundbemötande som bidragit till företagets positiva utveckling. Priset har skapats för att främja enskilda insatser som ger resultat för företaget och för att lyfta fram goda föredömen inom branschen.
 

För att bli Årets butikssäljare måste personen:

– ha arbetat i butiken i minst ett år
– ha stor kunskap om produkten/tjänsten som företaget arbetar med samt se merförsäljning som ett naturligt steg i säljprocessen
– leva upp till den idé, det koncept eller det varumärke som butiken eller kedjan har, d v s säljaren ska agera på ett sådant sätt att hon/han stärker varumärket och gör så att kunden ”känner igen sig”
– vara säljinriktad och kunna hantera varje kund unikt och agera och anpassa sitt säljbeteende efter kunden, agera effektivt i snabbt tempo och kunna hantera flera uppgifter samtidigt samt söka utmaningar
– vara serviceinriktad; hjälpa kunderna med stort engagemang, med entusiasm finna lösningar på kundens behov och problem, uppmärksamma och ta hänsyn till människors olikheter så att kunden känner sig unik
– ha samarbetsförmåga; vara en lagspelare som kan samarbeta med andra människor, effektivt ta till sig andras idéer och tankar samt själv generöst dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet till kollegorna

Det här vill vi ha med din anmälan:

– namn, företag och kontaktuppgifter
– motivering till varför just denna säljare ska vinna priset. Vilka konkreta exempel har du som anmäler personen att berätta om när denna säljare verkligen gjorde en extraordinär insats? Berätta om vad någon kund sagt om säljaren. Visa konkreta säljsiffror som pekar på att säljaren är extremt bra/bättre än andra.
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Susan Berzelius, Market/Hakon Media, Juryordförande
Bobo Steen, Svensk Handel
Christoffer Norrthon, Resurs Bank
Niclas Pettersson, StigFram
Robert Eriksson, Daymaker

Sponsor