Stockholm

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront
http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/09/WEB_512X512-320x320.png
Årets

Butikskedja

Året butikskedja är en lönsam kedja som genom långsiktigt arbete har lyckats med produkt- och sortimentsmix, butiksmiljöer, personalpolicy och kundservice.
Priset har instiftats för att främja utvecklingen av moderna butikskedjor med nytänkande lösningar som samtidigt möter den lokala marknadens behov.

För att bli Årets butikskedja måste företaget:

 • ha minst sex butiker i kedjan
 • arbeta långsiktigt med att utveckla sortiment, butiksmiljöer, kundservice och personalfrågor
 • ha ett dokumenterat hållbarhetsarbete
 • visa på nytänkande
 • ha aktiv digital närvaro
 • varit verksamt i minst två år
 • ha lämnat minst en årsredovisning
 • visa positivt ekonomiskt resultat

Det här vill vi ha med din anmälan:

 • Företag och kontaktuppgifter
 • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset i denna kategori
 • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts, vilka effekter som åtgärderna har gett
 • Om möjligt bifoga exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Årets Butikskedja

Jury

Thomas Karlsson (ordförande), Market/Hakon Media
Helen Rönnholm, Svensk Handel
Morgan Sellén, Verifone
André Baggström Borné, American Express
Mats Wallin, Unlimited Communication AB


Tipsa juryn!


Sponsor


http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2015/12/verifone-logo-primary-pos-2color.png