Årets Butik

Årets butik är framgångsrik och lönsam med sortiment, utformning och service som uppskattas av kunderna. Priset har instiftats för att främja enskilda butiker som i stark konkurrens arbetar kreativt och framgångsrikt med sitt butikskoncept.

Årets butik:

– är fristående och tillhör inte en integrerad butikskedja, alt är en lokal kedja med högst fem filialer
– har varit verksam i minst tre år
– har kunnat presentera minst en årsredovisning
– visar på dokumenterad lönsamhet
– har ett sortiment, en utformning och service som uppskattas av kunderna
– har en god personalpolicy
– visar på kreativitet och professionalism inom sitt segment

Det här vill vi ha med din anmälan

– företagets namn och kontaktuppgifter
– motivering till varför just denna butik ska blir Årets butik
– beskrivning av butikens insatser, vad som gjorts och hur detta påverkat utvecklingen
– exempel som styrker din beskrivning

Jury

Pontus Edman, Market/Hakon Media Juryordförande
Johanna Strid, Svensk Handel
Patrick Höijer, Nets
Fredrik Kolterjahn, konsult
Cia Ekberg, KCE

Sponsor