Stockholm

1 helkväll / 36 finalister
12 pristagare / 600 gäster
Sveriges största handelsgala

21 maj 2018 Stockholm Waterfront
http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/09/WEB_512X512-320x320.png
Årets

Arbetsgivare

För att kunna utses till Årets arbetsgivare ska företaget aktivt ha vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden. Företaget ska se medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och har genomfört ett målmedvetet kompetenslyft.

Till vinnare av Årets Arbetsgivare kan ett företag utses som:

  • Aktivt vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden.
  • Ser medarbetarnas betydelse för lönsamheten i företaget.
  • Ser medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och arbetar aktivt med att medarbetarna som resurs i företaget.
  • Har gjort ett målmedvetet kompetenslyft.
  • har varit verksamt i minst två år och visar positivt resultat.

Det här vill vi ha med din anmälan:

  • Företag (person) och kontaktuppgifter
  • Motivering till varför just ditt förslag ska vinna priset i denna kategorin
  • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts och vilka effekter det har fått
  • Om möjligt ta med exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Årets Arbetsgivare

Jury

Michael Sandsjö (Ordförande), Market/Hakon Media
Eva Cohen, Svensk Handel
Olle Mikkelsen, Retail Recruitment
Andreas Hedlund, Handelsrådet


Tipsa juryn!

Sponsor


http://www.retailawards.se/wp-content/uploads/2016/10/staffing-recruitment.jpg