Tävlingen

Under Retail Awards delas utmärkelser ut i tretton kategorier.

Årets Retailledare

Årets ledare kan konsten att skapa motivation och en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, så att man tillsammans kan få företaget att må bra och växa. Personen är en förebild som uppskattas av både under- och överordnade i organisationen, alla är stolta över att få jobba med Årets retailledare. Läs mer

 

Årets Omniupplevelse

Årets omniupplevelse skapas genom att utnyttja både de elektroniska och fysiska kanalernas fulla potential och erbjuda kunden en total köpupplevelse i toppklass. Företaget visar nytänkande och tar hänsyn till hela kedjan, från köpbeslut till returhantering, i sitt omnikanalarbete. Läs mer

 

Årets Marknadsförare

Det detaljhandelsbolag som på ett innovativt sätt driver sin marknadsföring så att den påtagligt skapar effekter i form av tillväxt och varumärkesstyrka och har en avgörande roll i företagets utveckling. Läs mer

 

Årets E-handel

Årets e-handel visar på framgångsrik, säker och kundvänlig handel som utnyttjar digitala kanalers fulla potential. Här visar man på nytänkande och professionalism inom svensk e-handel. Läs mer

 

Årets Hållbara retailföretag

Årets hållbara retailföretag arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten och i sin värdekedja – både mot leverantörer och mot kund. Genom affärsmodeller, metoder, ledarskap och samarbeten skapas värde ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Nyttan ses både på kort och lång sikt. Läs mer

 

Årets Logistiksatsning

Årets logistiksatsning visar på ett nytänkande och är en butik, butikskedja eller ett handelsföretag som på ett väl genomfört sätt utnyttjar logistiklösningar i hela sin flödeskedja för att nå framgång. Allt från lösningar på lager, vid plock och pack till utleveranser och returflöden som används för att stärka konkurrenskraften.
Läs mer

 

Årets Butikskedja

Året butikskedja är en lönsam kedja som genom långsiktigt arbete har lyckats med produkt- och sortimentsmix, butiksmiljöer, personalpolicy och kundservice.
Priset har instiftats för att främja utvecklingen av moderna butikskedjor med nytänkande lösningar som samtidigt möter den lokala marknadens behov. Läs mer

 

Årets Lojalitetsprogram

Vinnaren av Årets lojalitetsprogram är en butik eller butikskedja som aktivt och uthålligt arbetar med en kundklubb eller ett lojalitetsprogram och skapar kundnära erbjudanden och aktiviteter som ger ett mervärde för kunderna och skapar lönsam merförsäljning. Läs mer

 

Årets Arbetsgivare

För att kunna utses till Årets arbetsgivare ska företaget aktivt ha vidtagit åtgärder för att utveckla och rusta företaget inför framtiden. Företaget ska se medarbetarna som en viktig del i företagets framgång och har genomfört ett målmedvetet kompetenslyft. Läs mer

 

Årets Tillväxtföretag

Årets tillväxtföretag är en butik eller ett detaljhandelsföretag som med positiv lönsamhetsutveckling påvisat en bättre tillväxt än branschen i övrigt.
Priset har skapats för att främja snabbväxare eller stjärnskott inom handeln. Läs mer

 

Årets Butikssäljare

Årets butikssäljare visar på ett framgångsrikt säljresultat och ett kundbemötande som bidragit till företagets positiva utveckling.
Priset har skapats för att främja enskilda insatser som ger resultat för företaget och för att lyfta fram goda föredömen inom branschen. Läs mer

 

Årets Butik

Årets butik är framgångsrik och lönsam med sortiment, utformning och service som uppskattas av kunderna. Priset har instiftats för att främja enskilda butiker som i stark konkurrens arbetar kreativt och framgångsrikt med sitt butikskoncept. Läs mer

 

Årets Globala satsning

Årets globala satsning är en retailer med en uttalad strategi för internationell expansion som framgångsrikt intagit nya marknader under de senaste två åren. Det här priset riktar sig till nya uppstickare lika mycket som till etablerade retailers som nyligen ställt in siktet på global expansion. Läs mer